Jdi na obsah Jdi na menu
 


Shrnutí třídních schůzek 4. 11. 2014

6. 11. 2014

Účast: 10 rodičů 

Probíraná témata:

 • stále platný zákaz vjezdu do areálu školy
 • 24. 11. 2014 vánoční fotografování
 • 11. 12. 2014 Vánoční jarmark
 • 7. 1. 2015 Den otevřených dveří
 • 18., 20., 25. 11. 2014 sportovní turnaje - možnost přihlášení u p. uč. Olši
 • nabídka bezplatných kroužků Svět matematiky (5. - 9. r.), Svět biologie (3. - 9. r.) - liché nebo sudé úterý od 15 - 16 hodin (nahlásit se třídnímu učiteli)
 • lyžařský kurz 2. - 6. 2. 2015, cena 2 200 Kč - ubytování, doprava, jídlo, pití (nezahrnuje vlek)
 • studijní výsledky třídy - žáci se příliš neučí, domácí úkoly nedělají, nenosí do hodin pomůcky. Geometrie probírána měsíc, přesto stále někdo něco nemá - kružítko, pentilku nebo tužku č. 3, trojúhelník s ryskou, další pravítko, náhradní tuhy... - tyto věci nosit neustále (do pouzdra se vejdou)
 • v hodinách se hodně opakuje, testy hlášeny většinou dopředu, přesto se naučí 2 - 3 žáci, zbývající spoléhají na štěstí. V ČJ - měsíc měli žáci na naučení básničky (žáci s IVP - kratší, jednodušší), nedostatečné jim nevadí, ani v druhé vlně se básničku nenaučili.
 • za pololetí 10x domácí úkol do ČJ - známky do ŽK. V 5. třídě toto vše fungovalo, tento rok ne. Tímto si žáci hromadí špatné známky
 • výchovné problémy - třída je, až na pár výjimek, uhádaná, děti na sebe žalují, titulují se vulgárními názvy, křičí na sebe, dělají si naschvály, ubližují si, strkají do sebe. Nerespektují pokyny učitelů, porušují školní řád.
 • Uděleno 13 výchovných opatření, z toho 2 důtky ředitele školy