Jdi na obsah Jdi na menu
 


Shrnutí konzultací 3. 11. 2016

14. 11. 2016

Dne 3. 11. se mohli rodiče přijít informovat o prospěchu a chování svých ratolestí.

 • poslední vyučovací den před vánočními prázdninami je čtvrtek 22. 12. 2016 a první vyučovací den v roce 2017 bude úterý 3. 1. 2017
 • Den otevřených dveří bude v úterý 28. 3. 2017 od 9.00 do 17.00, termín zápisu dětí do prvního ročníku bude v pondělí 3. 4. a v úterý 4. 4. 2017
 • neposílat nemocné dítě na obědy do ŠJ, výdej pro nemocné do nosičů v době od 11.30 do 11.40 a od 13.45 do 14.00, ale jen první den nemoci!!!, odhlašovat obědy u vedoucí školní jídelny - pokud obědy nebudou odhlášeny, bude muset rodič zaplatit plnou cenu tzn. 60 Kč
 • omlouvat dítě ihned (nejpozději do 3 dnů), lze i telefonicky (meilem, osobně, eŽK), omluvenka musí být do dvou dnů po návratu dítěte po nemoci do školy, žádost o mimořádné uvolnění žáka v kanceláři školy, při dlouhodobé nemoci se domluvit s třídním učitelem na informování o probíraném učivu nebo případném doučování, propustka předchází žádosti rodičů o uvolnění dítěte z rodinných důvodů
 • ŽK kontrolovat pravidelně, vzkazy podepsat ihned
 • upozorňujeme rodiče na kriminalitu dětí, rvačky mimo školu po vyučování, pozor nebezpečí závadových part a užívání drog, nadávky přes sociální sítě, rodiče musí vědět, jak jejich dítě tráví volný čas a s kým
 • zdůrazňujeme, že žáci mají zakázáno zdržovat se v areálu školy, před školou a za plotem po skončení výuky, v odpoledních a večerních hodinách (dochází k ničení schodů, sloupů, zeleně a oken, k velkému znečišťování prostoru před vstupem do školy)
 • šikana - ihned hlásit i sebemenší podezření řediteli školy
 • úmyslně poškozený majetek školy bude žák platit
 • povinnost přezouvání žáků, zejména starší ročníky soustavně porušují
 • nenosit do školy cenné věci
 • úrazy a ztráty musí žáci hlásit ihned vyučujícímu nebo dozírajícímu učiteli
 • upozornit rodiče na vydání vysvědčení za I. pololetí - bude vydáno v úterý 31. 1. 2017, pololetní prázdniny budou v pátek 3. 2. 2017
 • vyzýváme rodiče, aby dávali dětem svačinu a pití, hodně dětí dostane peníze na zakoupení svačiny a děti si koupí sladkosti a kofoly, coca-coly místo kvalitního jídla
 • 6. 12. 2016 vánoční fotografování
 • Informace o akcích SRPŠ
  • Vánoční jarmark, rozsvícení vánočního stromku – 13. 12. 2016 Mitušova 8
  • Vánoční jarmark, rozsvícení vánočního stromku – 14. 12. 2016 Mitušova 16
 • v pátek 11. 11. a 18. 11. 2016 bude ředitelské volno, ŠD a ŠJ v provozu
 • 17. 2. 2017 školní ples